XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Spis prezentacji

OD ATOMU DO… CZYLI NAJNOWSZE METODY OBRAZOWANIA

mgr Mikołaj Grzeszkowiak,

dr Tomasz Zalewski

Centrum NanoBioMedyczne UAM

Składające się z dwóch części warsztaty,

podczas których wykonać będzie można analizę materiałów

za pomocą mikroskopu elektronowego

i rezonansu magnetycznego.

godz. 10:00, 12:00, 14:00

(3 grupy 6-osobowe, zapisy w dniu festiwalu)

sala 10

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2017 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2017 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM