24 października, 2003 "Gazeta Poznańska"

www.fns.amu.edu.pl