20 października, 2003 "Gazeta Wyborcza"
www.fns.amu.edu.pl