XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Program

MUZYKA

FIZYKA

Studenckie Koło Naukowe Fizyków "Fusion"

salka 018

co ok. 60 minut

Zapraszamy na "fizyczne koncerty", podczas których grana na żywo muzyka będzie eksperymentem, a narzędziami fizyków będą instrumenty muzyczne.

Pokazy odbędą się co godzinę.

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2017 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2017 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM