XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Spis prezentacji

MATERIA

JAKIEJ JESZCZE

NIE ZNACIE

mgr Angelina Sterczyńska

salka 11

co ok. 30 minut

Uczeń podczas lekcji przyrody i fizyki poznaje materię w podstawowej odsłonie, natomiast wiele ciekawych zjawisk pozostaje niepoznanych. Celem naszego pokazu jest zapoznanie słuchaczy z tematyką budowy materii oraz wielu egzotycznych zjawisk, którym ona ulega w ekstremalnych warunkach... Pokażemy m.in., jak powstaje ciecz nienewtonowska oraz, że zimna woda też potrafi wrzeć, a więc woda wcale nie musi wrzeć w 100 C…

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2017 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2017 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM