XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Program

Spis prezentacji

JAK "MYŚLI"

ROBOT?

prof. UAM Jacek Kubicki

(Wydział Fizyki UAM),

Wojciech Kubicki

(Szkoła Podstawowa nr 15 w Poznaniu)

salka 14

10:30-11:20 i 12:00: 12:50,

czas trwania około 50 minut

Jakie czynności może wykonać robot, jak może reagować

na otoczenie, jak można modyfikować jego "zachowanie" (oprogramowanie) tak, aby uzyskać pożądany cel?

Korzystając z robota modułowego oraz oprogramowania wyślemy proste polecenia do robota i sprawdzimy jego działanie, zmodyfikujemy komendy sterujące.

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2017 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2017 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM