XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Spis prezentacji

KUCHNIA MOLEKULARNA

- CZYLI JAK KREATYWNIE WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ NAUKOWĄ W KUCHNI

dr Kamil Szpotkowski,

mgr Aleksandra Węclewska,

mgr Joanna Schewior, mgr Natalia Jeszke, mgr Maria Marciniak

salka 13

co ok. 30 minut

Warsztaty poświęcone kuchni molekularnej

- czyli jak kreatywnie wykorzystać

wiedzę naukową w kuchni.

ZAPRASZAMY!

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2017 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2017 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM