XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Program

Spis prezentacji

WALKI SUMO ROBOTÓW

LEGO MINDSTORMS

prof. UAM Jacek Kubicki

(Wydział Fizyki UAM),

Igor Białobłocki, Jerzy Kozłowski,

Wojciech Kubicki, Aleksander Unruh, dr Krzysztof Modelski

(I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

salka 14

10:30-11:15, 11.45-12:30,

czas trwania około 45 minut

Zostaną zaprezentowane

walki sumo robotów LEGO Mindstorms.

Robot w trakcie walki nie może samodzielnie opuścić pola walki, ani też dać się z niego wypchnąć przez przeciwnika.

Roboty muszą być całkowicie autonomiczne,

komunikacja z robotem

w czasie walki robotów jest niedozwolona.

ZAPRASZAMY!

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2017 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2017 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM