XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Spis prezentacji

AKUSTYKA

- MAMY MONOPOL

NA DŹWIĘKI!

Studenckie Koło

Naukowe Akustyków

salka 9

co ok. 30 minut

Podczas sesji pokazowej przy pomocy krótkich eksperymentów wytłumaczymy, czym są dźwięki oraz jak ich źródła oddziałują na przedmioty znajdujące się w otoczeniu.

Za pomocą dźwięków stworzymy sztukę plastyczną, zaś przy pomocy instrumentu domowej roboty postaramy się wspólnie odegrać prostą melodię. Dzielni śmiałkowie będą mieli okazję obejrzeć wnętrze swojego ucha.

Udowodnimy też, że nasze kości przewodzą fale dźwiękowe.

Każdy uczestnik będzie mógł się o tym przekonać

na własnych łokciach! Czy możemy ufać naszym uszom?

Dzięki eksperymentom postaramy się poznać

odpowiedź na to i wiele innych pytań.

Zapraszamy!

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2017 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2017 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM